Sari la conținut
Raportul privind solvabilitatea și situația financiară

Prezentul raport furnizează detalii referitoare la solvabilitatea și situația financiară a societății. Sunt analizate activitățile și rezultatele raportate în situaţiile financiare anuale auditate, sistemul de guvernanţă, profilul de risc, precum şi politicile privitoare la managementul riscului, controlul intern, auditul intern, externalizarea şi alte politici scrise privind buna desfăşurare a activităţii.

Regimul de supraveghere Solvabilitate II a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și acoperă aproape toate domeniile de control în asigurări. Obiectivul îl constituie armonizarea activităţii de supraveghere în domeniul asigurărilor la nivelul Uniunii Europene și se bazează pe un sistem cu trei piloni. Primul pilon cuprinde prezentarea cantitativă a profilului de risc al societăților de asigurare și cerințelor de capital. Al doilea pilon conține cerințele pentru sistemul de guvernanță, iar cel de-al treilea pilon se referă la cerințele de prezentare și raportare în sensul transparenței.

Raportul SFCR pentru anul 2023 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 3 aprilie 2024.
Link download Raport SFCR - joi, 03.04.2024
Link download Raport de Audit - joi, 03.04.2024

Raportul SFCR pentru anul 2022 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 6 aprilie 2023.
Link download Raport SFCR - joi, 06.04.2023
Link download Raport de Audit - joi, 06.04.2023

Raportul SFCR pentru anul 2021 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 7 aprilie 2022.
Link download Raport SFCR - joi, 07.04.2022
Link download Raport de Audit - joi, 07.04.2022

Raportul SFCR pentru anul 2020 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 6 aprilie 2021.
Link download Raport SFCR - marți, 11.05.2021

Raport privind evoluțiile semnificative în context COVID-19. Acest raport a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 02 Noiembrie 2020.
Link download Raport Evoluții semnificative COVID-19 & SFCR - luni, 02.11.2020

Raportul SFCR pentru anul 2019 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 2 Aprilie 2020.
Link download Raport SFCR - luni, 08.04.2020
Link download Raport de Audit - luni, 08.04.2020

Raportul SFCR pentru anul 2018 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 12 Aprilie 2019.
Link download Raport SFCR - luni, 22.04.2019
Link download Raport de Audit - luni, 22.04.2019

Raportul SFCR pentru anul 2017 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 27 Aprilie 2018. 
Link download Raport SFCR - vineri, 27.04.2018 
Link download Raport de Audit - vineri, 27.04.2018

Raportul SFCR pentru anul 2016 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 19 Mai 2017. 
Link download Raport SFCR - vineri, 19.05.2017 
Link download Raport de Audit - luni, 17.07.2017

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe