Sari la conținut

Informații FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este actul normativ elaborat în 2010 de Guvernul SUA pentru a preveni acțiunile de evaziune fiscală ale cetăţeniilor sau rezidenţiilor americani referitoare la veniturile pe care aceștia le obţin în afara SUA.

Mai multe detalii aici: www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx

Grawe România se conformează cerinţelor FATCA, fiind înregistrată pe site-ul IRS, cu numărul de identificare globala (GIIN) EUJ5WN.00010.ME.642.

Conform Ordinului nr. 1939/2016, Grawe România Asigurare S.A. are obligaţia legala de a raporta Agenției Naționale de Administrare Fiscală următoarele informaţii cu privire la contractele de asigurare de viaţă deţinute de titularii de cont (contractanţi/beneficiari) rezidenţi sau cetăţeni SUA:

 • În cazul unei persoane fizice care este titular de cont şi persoană raportabilă: numele, adresa, jurisdicţia/jurisdicţiile de rezidenţă, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) şi data şi locul naşterii
 • În cazul unei persoane juridice care este titular de cont şi o persoana raportabilă: denumirea, adresa, jurisdicţia de rezidenţă şi numărul de identificare fiscală (NIF)
 • În cazul unei persoane juridice care este titular de cont si care este identificată ca având una sau mai multe persoane care controlează şi care fac obiectul raportării:
  • denumirea, adresa, jurisdicţia de rezidenţă şi numărul de identificare fiscală (NIF) ale persoanei juridice
  • numele, adresa, jurisdicţiile de rezidenţă şi numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor fizice şi data şi locul naşterii fiecărei persoane raportabile
 • Numărul de contract de asigurare
 • Numele şi numărul de identificarea instituţiei financiare raportoare, daca este cazul
 • Valoarea contului și valoarea de răscumpărare valabile la sfârşitul anului calendaristic relevant, în cazul în care contractul este în vigoare, sau valoarea ultimei tranzacţii imediat înainte de închiderea contului, în cazul rezilierii/expirării contractului în timpul anului
 • Cuantumul brut total plătit sau creditat contractantului în cursul anului calendaristic în legătură cu care Grawe România Asigurare este debitoare, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic.

În cazul în care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, Grawe România nu poate presta servicii de asigurare.
Totodată, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie, drepturi care pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul societăţii Grawe România.

Formulare FATCA

Formular W‐9

Formular utilizat exclusiv de către persoanele SUA (persoane fizice şi persoane juridice) pentru declararea Numărului de Identificare Fiscală (TIN).
Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf
Puteți descărca formularul W-9 aici: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

Formular W‐8BEN

Formular utilizat exclusiv de către persoanele fizice cu scopul de a identifica beneficiarii reali care nu sunt persoane SUA.
Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina www.irs.gov/pub/irs-pdf
Puteți descărca formularul W-8BEN aici: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf

Formular W‐8BEN‐E

Formular utilizat exclusiv de către persoanele juridice cu scopul de a identifica persoanele juridice din afara SUA care sunt beneficiari reali.
Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf
Puteți descărca formularul W-8BEN‐E aici: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe