Sari la conținut
Asigurări auto

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA)

RCA este asigurarea obligatorie pentru toți posesorii de vehicule rutiere din România.
In cazul în care un conducător auto produce un accident pe teritoriul României din care rezultă daune materiale și/sau vătămări corporale, asigurătorul va plăti terților prejudiciați despăgubirea, conform asigurării RCA.
Asigurarea RCA oferă acoperire pentru următoarele daune: pagube materiale, vătămări corporale sau deces, prejudicii fără caracter patrimonial, pagube datorate lipsei de folosință a vehiculului avariat, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Polița RCA oferă acoperire în următoarele limite:
- pentru pagube materiale: 1.220.000 Euro/eveniment
- pentru vătămări corporale și deces: 6.070.000 Euro/eveniment

Dacă pleci într-o călătorie cu mașina în afara granițelor României, iar vehiculul tău este implicat într-un accident de circulație de care te faci vinovat, daunele produse vor fi despăgubite prin polița Carte Verde. Acoperirea prin asigurarea Carte Verde acoperă daune materiale și / sau decese ori vătămări corporale, fiind echivalentul poliței de asigurare RCA în afara granițelor României.

Limitele de despăgubire pentru un eveniment produs pe teritoriul unui stat ce face parte din sistemul Carte Verde sunt stabilite în conformitate cu legislația în vigoare a statului respectiv.
Polița Carte Verde este parte integrantă a poliței RCA şi se cumpără automat odată cu aceasta.Polița Carte Verde are valabilitate în: (A) Austria, (AL) Albania*, (AND) Andorra, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (BIH) Bosnia & Herțegovina, (BY) ) Belarus*, (CH) Elveția, (CY) Cipru, (CZ) Republica Cehă, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franța, (FIN) Finlanda, (GB) Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croația, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (MD) Moldova*, (MK) Macedonia de Nord, (MNE) Muntenegru, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (S) Suedia, (SRB) Serbia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (TR) Turcia*, (UA) Ucraina*.

*  acoperirea nu este valabilă pentru autovehiculele transport marfă cu masa maximă mai mare sau egală cu 3.500 kg, respectiv pentru autovehiculele transport persoane

Serviciul de ofertare pentru asigurarea RCA oferită de Grawe România este disponibil:

- în agențiile teritoriale și la sediul central, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 17.00

- online, 24/7, aici: my.grawe.ro/public/rca

RCA Online

qr amiabila
Aplicația Amiabila

Constatare amiabilă de accident în format electronic

Asigurații cu risc ridicat:

- informații cu privire la procedura de încadrare și alocare a asiguraților cu risc ridicat: https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/

- date de contact pentru asigurații cu risc ridicat alocați la Grawe România:

Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A, sector 3, București 030857

Telefon:           +4 021 312 60 03

Fax:                    +4 021 312 50 44

E-mail:              riscridicatbaar@grawe.ro

Drepturile și obligațiile asiguratului

Drepturile asiguratului

- să îi fie acoperit în totalitate prejudiciul pe care l-a adus păgubitului, dacă acesta se înscrie în limitele legale de despăgubire acoperite de polița RCA
- să ceară restituirea părții din prima de asigurare cuvenită în cazul vânzării sau casării vehiculului, cu condiția să nu fi avut nici o daună înregistrată pe polița RCA
- să primească bonus corespunzător la încadrarea în clasa de bonus-malus odată cu înnoirea asigurării obligatorii; RCA, dacă nu a produs pagube pe polița anterioară
- să solicite, odată cu eliberarea poliței RCA, documentul de constatare amiabilă

Notificarea asigurătorului

Asiguratul este obligat să notifice asigurătorul RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat (accident de vehicule)
în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.

Asiguratul furnizează asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului.

Asiguratul înştiinţează asigurătorul RCA în termenul prevăzut mai sus, cu privire la faptul că:
- partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta
- procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora
- partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre acest lucru
- informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.

Neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor de mai sus nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.
Neprezentarea asiguratului la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.

Informarea persoanei prejudiciate

Asiguratul transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special:
- numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei
- numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului
- denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Legislație RCA

Legea nr. 132/2017

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

Norma 20/2017

Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe