Sari la conținut

Răspunderea pentru conținutul acestui site aparține:
GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA
Str. Vulturilor 98A, Sector 3, Bucuresti, RO-030857
Tel.: +40 21 312 60 03
Fax: +40 21 312 50 44
Email: office@grawe.ro
Grawe România Asigurare poate modifica acest copyright la anumite intervale de timp fără un anunţ prealabil.

Copyright

Este permis download-ul materialelor existente pe acest site doar pentru uz non-comercial şi personal şi cu condiţia să fie respectate legile dreptului de autor, ale mărcilor şi alte drepturi de proprietate. Este interzisă copierea, reproducerea, reeditarea, upload-ul, transmiterea sau distribuirea în orice fel a conţinutului acestui Web site, incluzând text sau imagini, cu scop public sau comercial, fără permisiunea scrisă din partea Grawe România.
Nu puteţi crea link-uri către acest site fără consimţământul nostru. Link-urile trebuie revizuiteşi acceptate de către Grawe România după implementare.
Toate denumirile, logo-urile şi mărcile sunt proprietatea Grawe România.

Activitatea de afaceri

Compania este implicată în activitatea de asigurări, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, inclusiv dispoziţiile emise în acest scop de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară.

Utilizarea Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics pentru a analiza paginile web, servicii furnizate de compania Google Inc. ("Google") în mod gratuit. Google Analytics utilizează aşa-numitele “cookie-uri” (“cookies”), fișiere text care sunt stocate pe calculatoarele dumneavoastră şi permit o analiză a utilizării site-urilor. Informațiile generate de către cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transmise la un server Google în SUA și depozitate acolo. Google va folosi aceste informații pentru a analiza activitatea dumneavoastră pe site, generând rapoarte cu privire la activitățile de pe site şi furnizând alte servicii legate de utilizarea site-urilor și a Internetului. Google poate transmite mai departe aceste informaţii pentru terțe părţi în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care terțele părți prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va asocia, în niciun caz, adresa dumneavoastră de IP cu alte date deţinute de Google. Puteți preveni instalarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Precizăm, totuși, că în acest caz, este posibil să nu puteţi folosi toate caracteristicile acestui site la capacitate maximă. Prin folosirea acestui site sunteţi, de asemenea, de acord cu colectarea datelor despre dumneavoastră de către Google în procesul descris anterior şi pentru scopurile sus-menţionate.

Forme de adresare neutre

In unele texte, din motive de lizibilitate, nu am utilizat forma personalizată de adresare. Cu toate acestea, ne adresăm şi tratăm în mod egal persoanele de ambele sexe.

Site-ul www.grawe.ro este un serviciu de informații on-line furnizat de Grawe România Asigurare S.A. (GRAWE).
Utilizarea sa este subordonată acceptării termenilor și condițiilor stabilite în cele ce urmează. Utilizarea site-ului va fi considerată ca acceptare irevocabilă a prezentelor condiții.
GRAWE furnizează servicii de asigurare prin intermediul paginii de internet www.grawe.ro exclusiv în scopul calculului de oferte pentru asigurarea RCA. Site-ul GRAWE nu furnizează posibilitatea emiterii de contracte de asigurare sau a plății primelor de asigurare. Din perspectiva emiterii de oferte RCA, site-ul www.grawe.ro poate fi folosit doar de persoane majore și care au capacitate juridică deplină.

Limite de utilizare
Conținutul din paginile site-ului Grawe este proprietatea GRAWE și nu poate fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod fără a obține în prealabil acordul scris al Grawe, excepție făcând posibilitatea de a tipări extrase din paginile acestui site doar pentru uz personal.
Mărcile și logo-urile care apar pe acest site sunt proprietatea GRAWE și a diviziunilor sale (numite împreună „Grupul Grawe") sau a celor care au acest drept asupra lor. Acestea nu pot fi utilizate pe alt site de Internet diferit de site-ul GRAWE, fără a obține în prealabil acordul scris al companiei GRAWE. Numele GRAWE și orice altă marcă ce include marca GRAWE nu pot fi utilizate ca adrese de Internet pentru alte site-uri sau ca o parte din asemenea adrese fără a obține în prealabil acordul scris al GRAWE.

Limitări de responsabilitate
Informațiile din acest site sunt furnizate cu bună credință, iar GRAWE le consideră a fi corecte. Totuși, datele, opiniile și rubricile (comunicate de presă, prezentări etc.) conținute pe site-ul GRAWE sunt furnizate cu scop exclusiv informativ asupra activităților Grupului Grawe, iar GRAWE nu garantează actualizarea constantă a informațiilor conținute de acest site.
Utilizarea datelor și a informațiilor ca suport pentru alegerea operațiunilor de investiție personală se face pe riscul complet al utilizatorului.
Informațiile conținute de acest site sunt produse de surse interne ale GRAWE, care este autorizată să modifice în orice moment și după cum crede de cuviință conținutul și modalitățile funcționale și operative ale site-ului, fără niciun preaviz.
GRAWE va face astfel încât informațiile conținute de site să răspundă, pe cât posibil, cerințelor ce țin de fiabilitate, corectitudine, acuratețe și actualitate. GRAWE este scutită de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactități din conținutul acestor informații datorită unor cauze ce nu îi pot fi imputate acesteia.
Atunci când informațiile publicate pe site duc la terțe surse, GRAWE nu este responsabilă de conținutul, caracterul complet, veridicitatea și actualizarea acestora.
GRAWE nu este responsabilă pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întârzieri sau anomalii întâlnite la distribuirea serviciului site-ului dependente de furnizarea de energie electrică sau de serviciul telefonic sau de proasta funcționare a rețelei de Internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de GRAWE.
Serverul GRAWE este situat în Austria. Dacă vă decideți să accesați site-ul din alte țări sau ca cetățeni străini, faceți acest lucru din proprie inițiativa și pe propriul risc. Oricine accesează site-ul trebuie să respecte legile naționale pe proprie răspundere, unde și în măsura în care acestea sunt aplicabile.
Niciuna dintre informațiile conținute de site nu constituie consiliere pentru investiție, recomandare, solicitare sau invitație din partea GRAWE pentru achiziționarea sau vânzarea de instrumente financiare; unele informații sunt prezente pe site deoarece introducerea acestora este obligatorie sau recomandată de norme ale legii, prevederi de reglementare sau de coduri de autodisciplină.
Informațiile și serviciile furnizate de către site-ul GRAWE nu pot fi utilizate, descărcate sau importate în alte state sau de către cetățeni străini dacă legea aplicabilă în aceste state sau acestor cetățeni conține prevederi contrare utilizării sau răspândirii și comunicării lor, sau în țări unde GRAWE nu este autorizată să furnizeze aceste informații și servicii.
Unele produse sau servicii descrise pe site-ul Grawe pot să nu fie accesibile în toate țările și tuturor utilizatorilor.

Serviciile de asigurare furnizate pe cale electronică
GRAWE furnizează servicii de asigurare prin intermediul paginii de internet www.grawe.ro exclusiv în scopul calculului de oferte pentru asigurarea RCA și nu oferă posibilitatea emiterii de contracte de asigurare sau de plată a primelor de asigurare. Modalitățile de plată a primelor de asigurare sunt descrise aici: Date Bancare | GRAWE România.

În pagina Grawe România - Spațiu client, utilizatorul poate efectua calculul primei de asigurare cu introducerea datelor de identificare ale autovehiculului. Prin opțiunea "Calculează" se obține un cost estimativ al asigurării RCA - acesta care nu constituie o ofertă fermă din partea GRAWE, având exclusiv funcție informativă. În pasul următor, utilizatorul are posibilitatea de a renunța la procesul de ofertare sau de a solicita emiterea unei oferte ferme. Continuarea procesului de ofertare implică furnizarea de către utilizator a datelor sale personale (nume, CNP, adresă).
Oferta RCA generată prin intermediul site-ului www.grawe.ro este valabilă 20 zile. Pentru acceptarea ofertei clientul trebuie să solicite emiterea contractului de asigurare RCA direct la sediul central al GRAWE sau într-una dintre agențiile teritoriale GRAWE.
Oferta RCA include informațiile importante despre contract, asigurător, legislația aplicabilă, procedura de soluționare a reclamațiilor și petițiilor.

Garanții oferite de utilizator
Accesând site-ul GRAWE, utilizatorul își asumă întreaga răspundere și scutește GRAWE de și împotriva reclamațiilor datorate terților pornite de la utilizarea site-ului Grawe și în fața tuturor pierderilor, costurilor, acțiunilor, procedurilor, reclamelor, daunelor, cheltuielilor (aici incluzând și costurile și cheltuielile legale) sau răspunderea, ce au avut loc sau au fost atribuite în mod direct sau indirect societății GRAWE ca o consecință a utilizării site-ului sau a neîndeplinirii sau nerespectării prezenților termeni și condiții de către utilizator.

Links
GRAWE nu își asumă nicio răspundere pentru materialele create sau publicate de către terții cu care site-ul GRAWE deține un link conector. Orice persoană care decide să viziteze un site conectat de site-ul GRAWE o face pe propriul risc, asumându-și răspunderea de a-și lua toate măsurile necesare împotriva virușilor sau altor elemente distructive. Legătura cu alte site-uri nu implică faptul că Grawe este legat de entitățile ce efectuează serviciile descrise în acele site-uri.

Aspecte juridice
Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.
Cadrul și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.
Grawe se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

E-mail
Orice comentarii sau întrebări referitoare la compania noastră sunt binevenite. Vom comunica comentariile și întrebările dvs. colegilor din Departamentul pentru Clienți, precum și colegilor care pot răspunde cel mai bine întrebărilor și preocupărilor dvs. Informațiile transmise prin e-mail pot fi accesate și vizualizate pe durata transmiterii lor, fără permisiune prealabilă, de către utilizatorii de Internet. Alte modalități prin care ne puteți contacta sunt: prin telefon, fax, poștă sau prin consultantul dvs.

Securitatea informațiilor
Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browser-ul de internet al utilizatorului este activat serviciul Java script și folderele Cookies.
Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale, precum și procesele de autentificare si autorizare, daca sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS / SSL – 2048 biti.
GRAWE depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate menționat anterior. Chiar dacă oferim aceste tehnologii și utilizăm și alte măsuri de precauție pentru a proteja informațiile confidențiale și a oferi securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informația transmisă prin Internet este securizată sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.
Sunteți de acord ca utilizatorii acestui site, precum și utilizatorii, proprietarii sau managerii altor site-uri nu pot:

  • să înregistreze sau să stocheze date personale despre alți utilizatori ai acestui site
  • să încarce, să transmită prin e-mail sau prin alte mijloace orice material care conține viruși sau alte coduri, fișiere sau programe care pot întrerupe, limita sau interfera cu funcționalitatea oricărui software, hardware, bază de date sau fișier, sau orice echipament de comunicare care este deținut, închiriat sau utilizat de către GRAWE.

Prevederi finale

Utilizand acest site acceptaţi termenii şi condiţiile stabilite în acest document.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe