Sari la conținut
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Grawe România Asigurare S.A. - societate administrată în sistem dualist, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 37/02.11.2001, identificată prin CUI: RO8398697, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectând legislația în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrează datele personale ale persoanelor fizice în următoarele situații:
- în contractele de asigurare: datele sunt prelucrate în calitatea Persoanelor Vizate de potențiali clienți, clienți sau persoane implicate în procesul încheierii sau derulării unui contract de asigurare
- prin echipamente de supraveghere video instalate în spațiile deținute de Grawe România, ca măsuri de securitate implementate în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor: datele sunt prelucrate în calitatea Persoanelor Vizate de angajați, clienți, vizitatori etc.

În contractele de asigurare
În contractele de asigurare

Prin echipamente de supraveghere video
Prin echipamente de supraveghere video

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe