Sari la conținut
Spitalizare

Pasul 1:
Asiguratul/contractantul/ reprezentantul legal al asiguratului trimite asigurătorului (prin poştă la adresa sediului central, prin depunere personală la sediul central sau la una dintre agenţiile teritoriale, e-mail pe adresa dauneasigviata@grawe.ro sau fax la nr. 021 312 50 44) următoarele documente completate corect şi complet:
- Formular de avizare daună – download Formular avizare spitalizare
- Copia actului de identitate al asiguratului, semnată de acesta și având specificația „conform cu originalul"
- Copii ale biletelor de ieşire din spital,
- Copii ale tuturor documentelor medicale cu referire la diagnosticul, evoluţia şi tratamentul afecţiunii, care a necesitat intervenţie chirurgicală,
- Copii ale certificatelor de concediu medical,
- Pentru intervenţiile chirurgicale efectuate ambulator (fără internare) – referat medical eliberat de către medicul chirurg care să conţină – data intervenţiei chirurgicale, diagnosticul exact, protocolul operator, planurile anatomice afectate (dacă a fost afectat mai mult decât ţesutul cutanat/subcutanat), tratamentul indicat,
- In cazul unei intervenţii chirurgicale efectuate pentru o formaţiune tumorală - rezultatul examenului histopatologic.
Notă:
În cazul producerii evenimentului asigurat în străinătate: Pentru evaluare, sunt necesare fotocopiile documentelor în limba în care au fost emise și copiile traduse și legalizate în limba română ale documentelor care atestă producerea evenimentului.
Precizări:
Anunţul de daună către asigurător trebuie făcut în termen de:
- 3 zile lucrătoare de la apariţia evenimentului asigurat accident ce determină o spitalizare sau intervenție chirurgicală
- 24 de ore de la apariţia evenimentului asigurat spitalizare ca urmare a unei îmbolnăviri.
Toate documentele care fac dovada spitalizării (conform art.16 din Condițiile Generale de Asigurare în caz de Spitalizare și Intervenții Chirurgicale) trebuie trimise asigurătorului în maximum 15 zile calendaristice de la data externării.
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieşire spital, certificat medical, fişa medicală, certificat concediu medical, adeverinţă medicală, etc.) trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile şi lizibile: semnătura şi parafa medicului, ştampila instituţiei medicale emitente, data emiterii documentului.
Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi.
Pasul 2:
După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât şi organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituţiilor medicale unde a fost tratată persoana asigurată.
Pasul 3:
În termen de două săptămâni de la obţinerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituţiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și a valorii despăgubirii. Inainte de efectuarea plăţii despăgubirii, clientul trebuie să confirme asigurătorului acceptarea acestei valori.
Pasul 4:
Asigurătorul achită despăgubirea în termen de 7 zile de la primirea acceptului clientului cu privire la valoarea despăgubirii și furnizarea de către acesta a datelor cu privire la modul de plată.
 

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe