Sari la conținut
Spitalizare

Pasul 1:

Anunțul de daună către asigurător trebuie făcut în termen de:

- 3 zile lucrătoare de la apariția evenimentului asigurat accident ce determină o spitalizare sau intervenție chirurgicală

- 24 de ore de la apariția evenimentului asigurat spitalizare ca urmare a unei îmbolnăviri

 

Pasul 2:

Asiguratul / contractantul /  reprezentantul legal al asiguratului trimite asigurătorului următoarele documente, completate integral și corect:

- Formular avizare daună

- Copia actului de identitate a asiguratului, semnată de acesta și având specificația „conform cu originalul"

- Copii ale biletelor de ieșire din spital

- Copii ale tuturor documentelor medicale ce fac referire la diagnosticul, evoluția și tratamentul afecțiunii care a determinat necesitatea intervenției chirurgicale

- Copii ale certificatelor de concediu medical

- Pentru intervențiile chirurgicale în ambulatoriu (fără internare): referat medical eliberat de către medicul chirurg care să precizeze data intervenției chirurgicale, diagnosticul exact, protocolul operator, planurile anatomice afectate (dacă a fost afectat mai mult decât țesutul cutanat/subcutanat), tratamentul indicat

- Pentru intervenții chirurgicale determinate de o formațiune tumorală: rezultatul examenului histopatologic.

Toate documentele care fac dovada spitalizării trebuie trimise asigurătorului în maximum 15 zile calendaristice de la data externării.

Pentru evaluarea evenimentelor asigurate produse în străinătate, sunt necesare copiile documentelor care atestă producerea evenimentului, atât în limba în care au fost emise, cât și traduse în limba română și legalizate.

 

Asigurătorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât și organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituțiilor medicale unde a fost tratat asiguratul.

 

Documentele pot fi trimise:

  • direct pe site-ul asigurătorului, aici: Formular anunț daună | GRAWE România
  • e-mail la: dauneasigviata@grawe.ro
  • poștal, pe adresa asigurătorului
  • prin depunere la sediul asigurătorului sau la oricare dintre agențiile sale teritoriale

 

Documentele vor fi înregistrate în evidențele asigurătorului:

  • în ziua primirii acestora, dacă este o zi lucrătoare și primirea s-a făcut în timpul programului de lucru
  • în proxima zi lucrătoare, dacă au fost transmise în afara programului de lucru, în zile de week-end sau sărbători legale

 

Atenție:
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieșire spital, certificat medical, fișa medicală, certificat concediu medical, adeverință medicală etc.) trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile și lizibile: semnătura și parafa medicului, ștampila instituției medicale emitente, data emiterii documentului.

Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi.

 

Pasul 3:

În termen de două săptămâni de la obținerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituțiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și va comunica valoarea despăgubirii. Dacă valoarea este acceptată în scris de client, asigurătorul va achita despăgubirea respectivă în termen de 7 zile de la primirea acceptului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe