Sari la conținut
Locuința și bunurile

PAD

Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) este reglementată de Legea nr. 260/2008 şi de normele de punere în aplicare emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Societatea de asigurare care preia riscurile şi răspunderile asumate este Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Grawe România Asigurare S.A. este membru fondator al PAID, în această calitate fiind autorizată să încheie direct poliţe pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor.

Conform legii, toţi proprietarii de clădiri cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie asigurarea obligatorie a locuinţelor.

Se încadrează în această categorie locativă: locuinţa, locuinţa de serviciu, locuinţa socială, locuinţa de intervenţie (cazare personal), locuinţa de necesitate (destinată cazării temporare), locuinţa de protocol, casa de vacanţă.

Locuinţele sunt clasificate în două categorii:

 • Locuinţă de tip A - construcţia cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exterior din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte material rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
 • Locuinţă de tip B - construcţia cu pereţi exterior din cărămidă nearsă sau din orice alte material nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

Sumele asigurate / Limitele de răspundere:

 • pentru locuinţă de tip A: 100.000 lei
 • pentru locuinţă de tip B: 50.000 lei 

Prima de asigurare (echivalent în Lei la cursul BNR din ziua plăţii):

 • 130 lei pentru locuinţa de tip A
 • 50 lei pentru locuinţa de tip B

Riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuinţelor sunt cutremurul, inundaţia şi alunecările de teren, ca fenomene naturale.

Stabilirea producerii unui eveniment asigurat precizat prin PAD ca risc acoperit se face pe baza actelor emise de instituţiile abilitate să constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale), respectiv autorităţile naţionale de seismologie, geologie, meteorologie şi/sau hidrologie, după caz.

Sunt acoperite şi:

 • daunele directe provocate construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, consecinţă indirectă a producerii evenimentelor asigurate cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri
 • pagubele provocate de precipitaţii ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, ce au ca efect producerea de inundaţii.
 • pagubele produse construcţiilor în urma pătrunderii şi infiltrării apei provenite în cazul acoperirii de scurtă durată a terenului cu un strat de apă, ca urmare a:
  • revărsării unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, şuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;
  • acumulării apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor.

Poliţa acoperă şi cota-parte din coproprietatea indiviză care revine fiecărui proprietar pentru părţile care prin natura lor sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii construcţiei, respectiv dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) se încheie fără franşiză.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe