Sari la conținut
Informații referitoare la durabilitate conform Regulamentului UE 2019/2088

Acțiunea durabilă și pe termen lung, luând în considerare aspectele economice, nu este doar un slogan pentru GRAWE România Asigurare S.A., ci un concept asumat. În calitate de furnizor de produse de asigurare de viață, ne angajăm față de clienții noștri să generăm o rentabilitate adecvată și să ne îndeplinim obligațiile pe termen lung. Riscurile legate de durabilitate nu sunt încă luate în considerare în mod explicit în procesul decizional în materie de investiții și în activitatea de consultanță, dar informațiile vizând efectele negative ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate sunt în curs de elaborare. Deoarece în portofoliul GRAWE România nu există, în prezent, un produs tradițional de asigurare de viață durabil, vom accelera demersurile privind durabilitatea, beneficiind de o strânsă cooperare cu responsabilii de la nivelul Grupului Grawe.
Pe de altă parte, politica noastră de remunerare este compatibilă cu integrarea riscurilor legate de durabilitate. Sistemele noastre de remunerare și schemele de stimulare promovează acțiuni durabile, bazate pe valoare, cu o relație echilibrată între remunerația fixă și cea variabilă, care nu încurajează asumarea excesivă de riscuri. Componentele variabile de remunerare iau în considerare atât realizarea obiectivelor anuale, cât și succesul pe termen lung al companiei. Pentru a asigura o relație durabilă și de înaltă calitate cu clienții, nu creăm stimulente sau sisteme de stimulare pentru intermedierea produselor de asigurare care să afecteze interesul clienților.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe