Sari la conținut
Informații privind durabilitatea conform Regulamentului UE 2019/2088

Acțiunea durabilă și pe termen lung, luând în considerare aspectele economice, nu este doar un slogan pentru GRAWE România Asigurare S.A., ci un concept asumat. În calitate de furnizor de produse de asigurare de viață, ne angajăm față de clienții noștri să generăm o rentabilitate adecvată și să ne îndeplinim obligațiile pe termen lung. Portofoliul nostru de produse include în prezent un produs sustenabil de asigurare de viață unit-linked cu criterii durabile și sociale*). În acest sens, riscurile de sustenabilitate sunt de asemenea luate în considerare ca parte a activităților noastre de consultanță în asigurări. Informațiile vizând efectele negative ale deciziilor investiționale asupra factorilor de durabilitate sunt în curs de elaborare. Încercăm să încorporăm criterii durabile, etice, sociale și ecologice în investițiile noastre în active. Gestionăm riscurile de sustenabilitate urmărind excluderea activelor riscante sau limitarea lor în portofoliu, în măsura în care aceasta nu contravine altor obiective strategice în investițiile în active.

Pentru a asigura un mix și o diversificare suficientă în domeniul valorilor mobiliare, punem accent pe diferite clase de active și diversificarea globală. În legătură cu investițiile în acțiuni, scopul nostru este de a participa la dezvoltarea întregii economii globale. Aspectele de sustenabilitate sunt, de asemenea, luate în considerare atunci când investim în companii din alte state prin utilizarea unor criterii specifice. În investițiile indirecte sunt utilizate, ori de câte ori este posibil, fondurile care respectă regulile eco-etichetei austriece.

Pe lângă investirea activelor în valori mobiliare, imobiliarele au, în mod tradițional, prioritate ridicată la GRAWE. Scopul nostru a fost întotdeauna realizarea de investiții imobiliare durabile. Majoritatea proprietăților sunt situate în locații din centrul orașului, cu acces la transportul public pentru a limita traficul motorizat privat. În spiritul „distanțelor scurte”, considerăm durabil un mix local echilibrat între spațiile destinate locuințelor, activităților profesionale și aprovizionării. Atât la ​​clădirile noi, cât și la renovarea clădirilor vechi, construcția durabilă este folosită oriunde este posibil. Considerăm că extinderea clădirilor existente este rezonabilă din punct de vedere ecologic, deoarece nu se realizează etanșeizarea suplimentară a suprafețelor. În spiritul durabilității, la dotarea imobilelor avem în vedere economia de energie și resurse, precum și  utilizarea energiilor regenerabile.

În ceea ce privește politica noastră de remunerare, aceasta este compatibilă cu integrarea riscurilor legate de durabilitate. Sistemele noastre de remunerare și schemele de stimulare promovează acțiuni durabile, bazate pe valoare, cu o relație echilibrată între remunerația fixă și cea variabilă, care nu încurajează asumarea excesivă de riscuri. Componentele variabile de remunerare iau în considerare atât realizarea obiectivelor anuale, cât și succesul pe termen lung al companiei. Pentru a asigura o relație durabilă și de bună calitate cu clienții, nu creăm stimulente sau sisteme de stimulare pentru intermedierea produselor de asigurare care să afecteze interesul acestora.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe