Sari la conținut
Neluarea în considerare a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate*

În cadrul GRAWE România Asigurare S.A., efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate nu sunt luate în considerare în prezent din cauza disponibilității încă incomplete și a calității insuficiente a datelor. Evoluțiile din acest domeniu sunt monitorizate constant pentru a identifica orice nevoie de ajustări în ceea ce privește procedurile și măsurile interne. Se are în vedere luarea în considerare, în viitor, a efectelor negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.


* Declarație în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 coroborat cu articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1288
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe