Sari la conținut
Declarația privind principalele efecte negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate*

În cazul asigurărilor de viață legate de fonduri de investiții, luarea în considerare, respectiv implementarea eventualilor factori de durabilitate depinde societatea de investiții care administrează fondurile care sunt utilizate în cadrul produsului de asigurare.

Pentru fondurile de investiții care stau la baza variantei durabile a produsului de asigurare de viață unit-linked (Apollo Nachhaltig Aktien Global, Superior 3 – Ethik și Apollo Nachhaltig Global Bond), Security KAG ia în considerare principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate. Astfel, în cadrul consultanței în materie de asigurări pentru varianta durabilă a produsului de asigurare de viață unit-linked (produs încadrat la Art. 8 din Regulamentul privind publicarea informațiilor privind finanțarea durabilă) sunt luate în considerare și explicate principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate.

Acest produs financiar este clasificat și selectat pe baza indicatorilor prevăzuți în Anexa I la Regulamentul Delegat (UE) 2022/1288. Aceasta se realizează, în special, prin definirea și aplicarea criteriilor de excludere.

Pentru alte produse financiare, în cadrul consultanței în materie de asigurări, nu este luat în considerare niciun efect negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, acest aspect nefiind prevăzut în politica de investiții.


*Declarație în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 coroborat cu articolul 11 ​​din Regulamentul delegat (UE) 2022/1288
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe