Sari la conținut
Neluarea în considerare a efectelor negative ale consultanței în materie de asigurări asupra factorilor de durabilitate*

În cadrul consultanței în materie de asigurări, nu este luat în considerare niciun efect negativ al deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, acest aspect nefiind prevăzut în politica de investiții.


* Declarație în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 coroborat cu articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1288
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe