Sari la conținut
RCA

Drepturile și obligațiile asiguratului - RCA

Drepturile asiguratului:

- să îi fie acoperit în totalitate prejudiciul pe care l-a adus păgubitului, dacă acesta se înscrie în limitele legale de despăgubire acoperite de polița RCA
- să ceară restituirea părții din prima de asigurare cuvenită în cazul vânzării sau casării vehiculului, cu condiția să nu fi avut nici o daună înregistrată pe polița RCA
- să primească bonus corespunzător la încadrarea în clasa de bonus-malus odată cu înnoirea asigurării obligatorii; RCA, dacă nu a produs pagube pe polița anterioară
- să solicite, odată cu eliberarea poliței RCA, documentul de constatare amiabilă

Notificarea asigurătorului:

Asiguratul este obligat să notifice asigurătorul RCA în cazul producerii unui eveniment asigurat (accident de vehicule)
în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.

Asiguratul furnizează asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului.

Asiguratul înştiinţează asigurătorul RCA în termenul prevăzut mai sus, cu privire la faptul că:
- partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta
- procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora
- partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre acest lucru
- informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.

Neîndeplinirea de către asigurat a obligaţiilor de mai sus nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.
Neprezentarea asiguratului la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.

Informarea persoanei prejudiciate:

Asiguratul transmite părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special:
- numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei
- numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului
- denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe