Sari la conținut
Diagnosticare boală gravă

Pasul 1:
Asiguratul/contractantul/beneficiarul/reprezentantul legal al asiguratului sau al beneficiarului trimite asigurătorului (prin poştă la adresa sediului central, prin depunere personală la sediul central sau la una dintre agenţiile teritoriale, e-mail pe adresa dauneasigviata@grawe.ro sau fax la nr. 021 312 50 44) următoarele documente completate corect şi complet:
- Formular de avizare daună diagnosticare afecțiune medicală gravă – download formular Avizare dauna diagnosticare boala grava
- Polița de asigurare în original,
- Copia actului de identitate al asiguratului, semnată de acesta și având specificația „conform cu originalul"
- Copii ale biletelor de ieşire din spital,
- Documente medicale, eliberate de medici autorizaţi care atestă diagnosticarea asiguratului cu una din afecţiunile medicale grave acoperite prin contractul de asigurare,
- Rezultatele investigaţiilor medicale efectuate în cursul diagnosticării cu o afecţiune medicală gravă (de ex.: ECG, angiografie coronariană, examen histopatologic, teste sangvine, ecografie, tomografie computerizată (CT), rezonanță magnetică nucleară (RMN), tomografie cu emisie de pozitroni (PET), tomografie cu emisie de foton (SPECT) etc., după caz)
- Copia Fişei personale de consultaţii de la medicul de familie – fiecare pagină numerotată, parafată şi semnată în original de către medic, pentru conformitate,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident: Formular de avizare daună accident – download formular Avizare accident,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident: declaraţie detaliată, în original, care să furnizeze următoare informații: data, cauzele şi împrejurările producerii accidentului, modul de producere a leziunilor,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de circulație: Procesul verbal de la Poliție de constatare a accidentului,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de circulație: rezultatul anchetei Poliţiei, rezoluția Parchetului,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de circulație: buletinul examenului toxicologic (alcoolemie, substanţe toxice etc.) dacă a fost impus de lege,
- Doar pentru cazul de diagnosticare cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de muncă: rezultatul anchetei Inspectoratului Teritorial de Muncă (FIAM),
Notă:
În cazul producerii evenimentului asigurat în străinătate: Pentru evaluare, sunt necesare fotocopiile documentelor în limba în care au fost emise și copiile traduse și legalizate în limba română ale documentelor care atestă producerea evenimentului.
Precizări:
Anunţul de daună în caz de eveniment asigurat diagnosticare cu o afecțiune gravă trebuie făcut către asigurător în termen de 3 luni de la diagnosticarea afecţiunii grave (conform art. 6 din Condițiile Speciale de Asigurare în cazul diagnosticării cu o Afecține Medicală Gravă - CSAAMG).
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieşire spital, certificat medical, fişa medicală, certificat concediu medical, adeverinţă medicală, etc.) trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile şi lizibile: semnătura şi parafa medicului, ştampila instituţiei medicale emitente, data emiterii documentului.
Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi. În cazul în care contractul de asigurare este în liber de prime, obligativitatea de plată a asigurătorului se reduce la valoarea sumei asigurate reduse.
Pasul 2:
După recepționarea documentelor, va fi demarată procedura de evaluare a evenimentului asigurat produs. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât şi organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituţiilor medicale unde a fost tratată persoana asigurată.
Pasul 3:
În termen de două săptămâni de la obţinerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituţiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și a valorii despăgubirii. Inainte de efectuarea plăţii despăgubirii, clientul trebuie să confirme asigurătorului acceptarea acestei valori.
Pasul 4:
Asigurătorul achită despăgubirea în termen de 7 zile de la primirea acceptului clientului cu privire la valoarea despăgubirii și furnizarea de către acesta a datelor cu privire la modul de plată.
 

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe