Sari la conținut
Diagnosticare boală gravă

Pasul 1:

Anunțul de daună către asigurător trebuie făcut în termen de 3 luni lucrătoare de la diagnosticarea afecțiunii grave.

 

Pasul 2:

Asiguratul / contractantul /  reprezentantul legal al asiguratului trimite asigurătorului următoarele documente, completate integral și corect:

- Formular avizare daună

- Copia actului de identitate a asiguratului, semnată de acesta și având specificația „conform cu originalul"

- Copii ale biletelor de ieșire din spital

- Documente medicale eliberate de medici autorizați care atestă diagnosticarea asiguratului cu una dintre afecțiunile medicale grave acoperite prin contractul de asigurare

- Rezultatele investigațiilor medicale realizate în cursul diagnosticării cu o afecțiune medicală gravă - de ex.: ECG, angiografie coronariană, examen histopatologic, teste sangvine, ecografie, tomografie computerizată (CT), rezonanță magnetică nucleară (RMN), tomografie cu emisie de pozitroni (PET), tomografie cu emisie de foton (SPECT) etc., după caz

- Copia Fișei personale de consultații de la medicul de familie – fiecare pagină numerotată, parafată și semnată în original de către medic, pentru conformitate

Pentru diagnosticarea cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident:

  • formular de avizare daună
  • declarație detaliată, în original, care să precizeze: data, cauzele și împrejurările producerii accidentului, modul de producere a leziunilor

Pentru diagnosticarea cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de circulație:

  • procesul verbal constatator de la Poliție
  • rezultatul anchetei Poliției, rezoluția Parchetului
  • buletinul examenului toxicologic (alcoolemie, substanțe toxice etc.) dacă a fost impus de lege

Pentru diagnosticarea cu o afecțiune medicală gravă ca urmare directă a unui accident de muncă: rezultatul anchetei Inspectoratului Teritorial de Muncă (FIAM)

Pentru evaluarea evenimentelor asigurate produse în străinătate, sunt necesare copiile documentelor care atestă producerea evenimentului, atât în limba în care au fost emise, cât și traduse în limba română și legalizate.

 

Asigurătorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, atât asiguratului, cât și organelor abilitate de cercetare a accidentelor sau instituțiilor medicale unde a fost tratat asiguratul.

 

Documentele pot fi trimise:

 

Documentele vor fi înregistrate în evidențele asigurătorului:

  • în ziua primirii acestora, dacă este o zi lucrătoare și primirea s-a făcut în timpul programului de lucru
  • în proxima zi lucrătoare, dacă au fost transmise în afara programului de lucru, în zile de week-end sau sărbători legale

 

Atenție:
Orice document medical prezentat asigurătorului (bilet de ieșire spital, certificat medical, fișa medicală, certificat concediu medical, adeverință medicală etc.) trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii, care să fie bine vizibile și lizibile: semnătura și parafa medicului, ștampila instituției medicale emitente, data emiterii documentului.

Pentru deschiderea dosarului de daună, contractul trebuie să aibă primele de asigurare achitate la zi.

 

Pasul 3:

În termen de două săptămâni de la obținerea tuturor documentelor necesare evaluării evenimentului asigurat produs (inclusiv a celor solicitate direct de asigurător beneficiarilor, instituțiilor medicale sau organelor abilitate de cercetare), asigurătorul va informa în scris clientul cu privire la soluționarea dosarului de daună și va comunica valoarea despăgubirii. Dacă valoarea este acceptată în scris de client, asigurătorul va achita despăgubirea respectivă în termen de 7 zile de la primirea acceptului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe