Sari la conținut
Procedură daună
RCA

RCA
 

Pasul 1:
În cel mai scurt timp posibil de la producerea accidentului, Păgubitul:

  • completează formularul de constatare amiabilă sau înștiințează autoritățile competente și obține documentele necesare pentru deschiderea dosarului, după caz
  • avizează asigurătorul RCA al vinovatului sau, în cazul Decontării Directe, asigurătorul propriu

Pasul 2:
Păgubitul va fi contactat de reprezentanții asigurătorului pentru deschiderea dosarului și constatarea daunei.

Documentele necesare dosarului de daună sunt:

- Formular avizare daună
- Copia poliței de asigurare RCA a vinovatului
- Copia documentului de identificare (CI) a păgubitului sau împuternicitului acestuia
- Procură notarială pentru împuternicitul păgubitului persoană fizică
- Împuternicire din partea păgubitului persoană juridică
- Împuternicire de la firma de leasing dacă vehiculul este în proprietatea unei firme de leasing
- Copii permise de conducere ale șoferilor implicați
- Copia certificatului de înmatriculare a vehiculului vinovat de producerea accidentului
- Copiile documentelor de proprietate a bunului avariat (certificat de înmatriculare, carte de identitate)
- Formularul de Constatare Amiabilă (dacă a fost întocmit) – în original
- Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de Poliție din care să reiasă cum s-a produs accidentul, momentul producerii evenimentului și cine s-a făcut vinovat de producerea accidentului - în original
- Cerere despăgubire daună auto

Documentele pot fi trimise:

-     direct pe site-ul asigurătorului, aici: Formular anunț daună | GRAWE România

  • e-mail la: daune@grawe.ro
  • poștal, pe adresa asigurătorului
  • prin depunere la sediul asigurătorului sau la oricare dintre agențiile sale teritoriale

 

Documentele vor fi înregistrate în evidențele asigurătorului:

  • în ziua primirii acestora, dacă este o zi lucrătoare și primirea s-a făcut în timpul programului de lucru
  • în proxima zi lucrătoare, dacă au fost transmise în afara programului de lucru, în zile de week-end sau sărbători legale

 

Atenție:
- Documentele enumerate mai sus reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Este posibil ca, ulterior, după constatare, să fie solicitate documente suplimentare.
- Sunt foarte importante: completarea integrală și corectă a formularelor puse la dispoziție de asigurător, descrierea detaliată a evenimentului asigurat și a avariilor suferite.

 

Pasul 3:
Asigurătorul va elibera accept de plată către unitatea reparatoare în care se face reparația și va achita despăgubirea către aceasta în termenul legal ce se scurge începând cu data depunerii tuturor documentelor necesare, completate integral și corect, la sediul asigurătorului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe