Sari la conținut
Procedură daună

RCA

Pasul 1:
Păgubitul avizează asigurătorul RCA al vinovatului cu privire la apariţia evenimentului asigurat în cel mai scurt timp posibil de la producerea acestuia. Păgubitul înștiințează de asemenea autoritățile competente și obține documentele necesare privind deschiderea dosarului, în funcție de evenimentul care a survenit.

Pasul 2:
Păgubitul va fi contactat de unul dintre experții locali ai asigurătorului în vederea deschiderii dosarului și constatării daunei. Documentele necesare întocmirii dosarului de daună sunt:
- Formular avizare daune auto
- Copia poliței de asigurare RCA a vinovatului
- Copia documentului de identificare (CI) a păgubitului sau împuternicitului acestuia
- Împuternicire din partea păgubitului persoană juridică
- Împuternicire de la firma de leasing în cazul în care vehiculul este în proprietatea unei firmei de leasing
- Procură notarială pentru împuternicitul păgubitului persoană fizică
- Copia permisului de conducere al persoanei care se afla la volan la momentul producerii accidentului
- Copia certificatului de înmatriculare al vehiculului vinovat de producerea accidentului
- Copiile documentelor de proprietate ale bunului avariat (certificat de înmatriculare, carte de identitate)
- Documentul de Constat Amiabil (dacă a fost întocmit) – în original
- Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de poliție din care sa reiasă cum s-a produs accidentul, momentul producerii evenimentului și cine s-a făcut vinovat de producerea accidentului - în original
- Cerere despagubire auto

Precizare:
Actele precizate mai sus reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Este posibil ca ulterior, după efectuarea constatării, să se solicite acte suplimentare.
Pentru rezolvarea rapidă a dosarului de daună este foarte importantă completarea integrală și corectă a formularelor puse la dispoziție de asigurător. Dosarul de daună nu poate fi finalizat fără descrierea detaliată a evenimentului asigurat și a avariilor suferite.

Pasul 3:
Asigurătorul va elibera accept de plata către unitatea reparatoare în care se efectuează reparația și va achita despăgubirea către aceasta în termenul legal ce se scurge începând cu data depunerii tuturor documentelor necesare (completate complet și corect) la sediul asigurătorului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe