Sari la conținut
Procedură daună

CASCO

Pasul 1:

Asiguratul avizează asigurătorul cu privire la apariţia evenimentului asigurat în termen de 2 zile lucrătoare de la producerea acestuia. Asiguratul înștiințează de asemenea autoritățile competente și obține documentele necesare privind deschiderea dosarului, în funcție de evenimentul care a survenit (în caz de furt - secția de poliție în raza căreia s-a produs furtul sau tâlhăria, în caz de incendiu - serviciul de pompieri etc.).

Pasul 2:

Asiguratul va fi contactat de unul dintre experții locali ai asigurătorului în vederea constatării daunei.
Asiguratul (personal sau prin împuternicit) va pune la dispoziția asigurătorului următoarele documente:
- Formular avizare daune auto
- Copia poliței de asigurare CASCO
- Copia documentului de identificare (CI) a asiguratului sau împuternicitului acestuia;
- Împuternicire din partea asiguratului persoană juridică
- Împuternicire de la firma de leasing în cazul în care vehiculul este în proprietatea unei firmei de leasing;
- Procură notarială pentru împuternicitul asiguratului persoană fizică
- Copia permisului de conducere al persoanei care se afla la volan la momentul producerii accidentului
- Copiile documentelor de proprietate ale bunului avariat (certificat de înmatriculare, carte de identitate)
- Documentul de Constat Amiabil (dacă a fost întocmit) – în original
- Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de poliție din care sa reiasă cum s-a produs accidentul, momentul producerii evenimentului și cine s-a făcut vinovat de producerea accidentului - în original
- Doar pentru evenimentul asigurat incendiu: Procesul verbal de la Serviciul Pompieri, în original
- Doar pentru evenimentul asigurat furt: Procesul verbal de la Poliție, în original
- Cerere despagubire auto
In urma constatării, asiguratului i se va elibera un document de constatare iî baza căruia poate merge într-unul dintre service-urile partenere pentru a efectua reparația.

Precizare:
Pentru rezolvarea rapidă a dosarului de daună este foarte importantă completarea integrală și corectă a formularelor puse la dispoziție de asigurător. Asiguratul trebuie să ofere date complete de contact (solicitate în formularele puse la dispoziție de asigurător). Dosarul de daună nu poate fi finalizat fără descrierea detaliată a evenimentului asigurat și a avariilor suferite de obiectul asigurat.

Pasul 3:
Asigurătorul va elibera accept de plata către unitatea reparatoare în care se efectuează reparația și va achita despăgubirea în termen de 14 zile de la depunerea tuturor documentelor necesare (completate complet și corect) la sediul asigurătorului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe