Sari la conținut
Procedură daună

CASCO

CASCO

Pasul 1:

În termen de 2 zile lucrătoare de la producerea evenimentului asigurat, asiguratul:

  • înștiințează autoritățile competente și obține documentele necesare privind deschiderea dosarului, în funcție de evenimentul care a survenit (în caz de furt sau tâlhărie - Poliția, în caz de incendiu - pompierii etc.)
  • avizează asigurătorul

 

Pasul 2:

Documentele necesare dosarului de daună sunt:

- Formular avizare daună

- Copia poliței de asigurare CASCO

- Copia documentului de identificare (CI) a asiguratului sau împuternicitului acestuia

- Procură notarială pentru împuternicitul asiguratului persoană fizică

- Împuternicire din partea asiguratului persoană juridică

- Împuternicire de la firma de leasing dacă vehiculul este în proprietatea unei firmei de leasing

- Copii permise de conducere ale șoferilor implicați
- Copiile documentelor de proprietate a bunului avariat (certificat de înmatriculare, carte de identitate)

- Formularul de Constatare Amiabilă (dacă a fost întocmit), în original

- Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de Poliție din care să reiasă cum s-a produs evenimentul, momentul producerii și cine s-a făcut vinovat de producerea acestuia, în original

- Doar pentru evenimentul asigurat incendiu: Procesul verbal de la Pompieri, în original

- Doar pentru evenimentul asigurat furt: Procesul verbal de la Poliție, în original

- Cerere despăgubire daună auto

 

Documentele pot fi trimise:

-     direct pe site-ul asigurătorului, aici: Formular anunț daună | GRAWE România

  • e-mail la: daune@grawe.ro
  • poștal, pe adresa asigurătorului
  • prin depunere la sediul asigurătorului sau la oricare dintre agențiile sale teritoriale

 

Documentele vor fi înregistrate în evidențele asigurătorului:

  • în ziua primirii acestora, dacă este o zi lucrătoare și primirea s-a făcut în timpul programului de lucru
  • în proxima zi lucrătoare, dacă au fost transmise în afara programului de lucru, în zile de week-end sau sărbători legale

 

Asiguratul va fi contactat de reprezentanții asigurătorului pentru deschiderea dosarului și constatarea daunei.

 

După constatare, asiguratul va primi documentul necesar pentru reparații într-una dintre unitățile reparatoare partenere.

 

Atenție:
- Documentele enumerate mai sus reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de daună. Este posibil ca, ulterior, după constatare, să fie solicitate documente suplimentare.
- Sunt foarte importante: completarea integrală și corectă a formularelor puse la dispoziție de asigurător, descrierea detaliată a evenimentului asigurat și a avariilor suferite.

 

Pasul 3:

Asigurătorul va elibera accept de plata către unitatea reparatoare și va achita despăgubirea în termen de 14 zile de la depunerea tuturor documentelor necesare, completate integral și corect, la sediul asigurătorului.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe