Sari la conținut

Răspunderea pentru conținutul acestui site aparține:
GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE SA
Str. Vulturilor 98A, Sector 3, Bucuresti, RO-030857
Tel.: +40 21 312 60 03
Fax: +40 21 312 50 44
Email: office@grawe.ro
Grawe România Asigurare poate modifica acest copyright la anumite intervale de timp fără un anunţ prealabil.

Copyright

Este permis download-ul materialelor existente pe acest site doar pentru uz non-comercial şi personal şi cu condiţia să fie respectate legile dreptului de autor, ale mărcilor şi alte drepturi de proprietate. Este interzisă copierea, reproducerea, reeditarea, upload-ul, transmiterea sau distribuirea în orice fel a conţinutului acestui Web site, incluzând text sau imagini, cu scop public sau comercial, fără permisiunea scrisă din partea Grawe România.
Nu puteţi crea link-uri către acest site fără consimţământul nostru. Link-urile trebuie revizuiteşi acceptate de către Grawe România după implementare.
Toate denumirile, logo-urile şi mărcile sunt proprietatea Grawe România.

Activitatea de afaceri

Compania este implicată în activitatea de asigurări, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, inclusiv dispoziţiile emise în acest scop de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, respectând prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persoanal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Utilizarea Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics pentru a analiza paginile web, servicii furnizate de compania Google Inc. ("Google") în mod gratuit. Google Analytics utilizează aşa-numitele “cookie-uri” (“cookies”), fișiere text care sunt stocate pe calculatoarele dumneavoastră şi permit o analiză a utilizării site-urilor. Informațiile generate de către cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transmise la un server Google în SUA și depozitate acolo. Google va folosi aceste informații pentru a analiza activitatea dumneavoastră pe site, generând rapoarte cu privire la activitățile de pe site şi furnizând alte servicii legate de utilizarea site-urilor și a Internetului. Google poate transmite mai departe aceste informaţii pentru terțe părţi în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care terțele părți prelucrează aceste date în numele Google. Google nu va asocia, în niciun caz, adresa dumneavoastră de IP cu alte date deţinute de Google. Puteți preveni instalarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browserul dumneavoastră. Precizăm, totuși, că în acest caz, este posibil să nu puteţi folosi toate caracteristicile acestui site la capacitate maximă. Prin folosirea acestui site sunteţi, de asemenea, de acord cu colectarea datelor despre dumneavoastră de către Google în procesul descris anterior şi pentru scopurile sus-menţionate.

Forme de adresare neutre

In unele texte, din motive de lizibilitate, nu am utilizat forma personalizată de adresare. Cu toate acestea, ne adresăm şi tratăm în mod egal persoanele de ambele sexe.

Prevederi finale

Utilizand acest site acceptaţi termenii şi condiţiile stabilite în acest document.

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe