Sari la conținut

Asigurări de viață

Prevent

ASIGURAREA PRINCIPALĂ:

Eveniment asigurat:

supravieţuirea asiguratului până la sfârşitul perioadei contractuale

decesul asiguratului oricând pe durata contractului

La supraviețuire:

se achită suma asigurată + profitul acumulat

La deces:

se achită suma asigurată + profitul acumulat

 

ASIGURĂRI SUPLIMENTARE:

Asigurările suplimentare sunt opționale și pot fi atașate sau reziliate în fiecare an de asigurare, la scadența principală.

Eveniment asigurat:

Ce se plătește:

deces din orice cauză

suma asigurată

deces din accident

suma asigurată

deces din accident de circulație

suma asigurată

invaliditate din accident (peste 2%)

% din suma asigurată, egal cu gradul invalidității (2% - 100%)

invaliditate din accident (peste 30%)

% din suma asigurată, egal cu gradul invalidității (30% - 100%)

invaliditate din accident (peste 50%)

suma asigurată (invaliditate 50% - 100%)

invaliditate din accident (peste 50%)

exonerare de la plata primelor asigurării principale (invaliditate 50% - 100%)

fracturi și arsuri

indemnizație unică

spitalizare din accident

indemnizație zilnică de spitalizare

spitalizare din orice cauză

indemnizație zilnică de spitalizare

intervenții chirurgicale din orice cauză

% din suma asigurată, conform gradului de dificultate al intervenției

diagnosticare cu o boală gravă

suma asigurată

incapacitate de muncă din orice cauză

exonerare de la plata primelor tuturor asigurărilor incluse în contract

 

Contractantul asigurării:

persoană fizică cu vârsta minimă 18 ani sau o persoană juridică

Asiguratul:

vârsta de intrare în asigurare: 18 - 65 ani

vârsta de ieșire din asigurare - maximum 75 ani

Durata asigurării:

10 - 45 ani

Durata de plată a primelor:

egală cu durata contractului

Moneda:

Lei, Euro

Frecvență de plată a primei:

anuală, semestrială, trimestrială sau lunară

Sume asigurate maxime:

fără control medical:

sub 50 ani:

180.000 Lei | 36.000 Euro

între 51 și 60 ani:

140.000 Lei | 28.000 Euro

între 61 și 65 ani:

100.000 Lei | 20.000 Euro

cu control medical:

1.600.000 Lei | 315.000 Euro

de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe