Raportul privind solvabilitatea şi situaţia financiară (SFCR)

Prezentul raport furnizează detalii referitoare la solvabilitatea și situația financiară a societății. Sunt analizate activitățile și rezultatele raportate în situaţiile financiare anuale auditate, sistemul de guvernanţă, profilul de risc, precum şi politicile privitoare la managementul riscului, controlul intern, auditul intern, externalizarea şi alte politici scrise privind buna desfăşurare a activităţii.

Regimul de supraveghere Solvabilitate II a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și acoperă aproape toate domeniile de control în asigurări. Obiectivul îl constituie armonizarea activităţii de supraveghere în domeniul asigurărilor la nivelul Uniunii Europene și se bazează pe un sistem cu trei piloni. Primul pilon cuprinde prezentarea cantitativă a profilului de risc al societăților de asigurare și cerințelor de capital. Al doilea pilon conține cerințele pentru sistemul de guvernanță, iar cel de-al treilea pilon se referă la cerințele de prezentare și raportare în sensul transparenței.

Acest raport a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 12 Aprilie 2019.
Link download Raport SFCR - luni, 22.04.2019
Link download Raport de Audit - luni, 22.04.2019

Acest raport a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 27 Aprilie 2018.
Link download Raport SFCR - vineri, 27.04.2018
Link download Raport de Audit - vineri, 27.04.2018

Raportul SFCR pentru anul 2016 a fost aprobat prin decizia Directoratului și prin decizia Consiliului de Supraveghere din data de 19 Mai 2017.
Link download Raport SFCR - vineri, 19.05.2017
Link download Raport de Audit - luni, 17.07.2017