Basic

Confortul casei tale e în siguranță!

BASIC - o asigurare simplă, ieftină și comodă pentru locuințe și bunuri casnice. Se asigură doar clădiri care au destinație de locuință și o suprafață de max. 150 mp.

Asigurarea acoperă riscurile cele mai frecvente: incendiu, trăsnet, explozie și căderea aparatelor de zbor. Sunt asigurate și cheltuielile de debarasare, demolare, stingerea focului, mutare, protejare, decontaminare și curățare.

Suplimentar, pentru bunurile casnice, acoperirea include și riscurile de:

- scurgere a apei din conducte, la o valoare maximă de 1.000 Euro/an (max. 2 evenimente/an)

- furt, furt calificat, tâlhărie și vandalism

Suma asigurată se stabilește pe baza principiului de asigurare la prim risc - în cazul unei daune, despăgubirea va fi achitată până la concurența sumei asigurate, fără a depăși însă valoarea bunului.

Asigurarea BASIC se încheie fără franșiză. Durata contractului este de 1 an, iar acesta își începe valabilitatea în termen de 48 ore de la achitarea primei de asigurare, fără alte formalități.

Produsului BASIC i se poate atașa suplimentar asigurarea GraweHelp-Basic. Aceasta oferă acces la Centrul de Informare care furnizează date despre rețeaua de servicii pentru reparații casnice, mutare și depozitare de urgență etc.