Renta Plus

Asigură vacanţele vârstei a treia!

RENTA PLUS se adresează celor care doresc ca la vârsta pensionării să-şi planifice vacanţe şi nu bugetul zilnic.

Tinerii privesc pensia dintr-o perspectivă îndepărtată, dar trebuie să conştientizeze deja că viitorul nu va aduce decât o continuă diminuare a posibilităţilor de acoperire bugetară a pensiilor. Alternativa este un program de economisire flexibil pentru o perioadă cuprinsă între 10 şi 45 de ani.

Prin RENTA PLUS, la sfârşitul perioadei contractuale asigurătorul va plăti pentru supravieţuire suma asigurată şi participarea la profit. Pentru deces, acoperirea prin asigurare este egală cu suma primelor achitate.

Avantajul RENTA PLUS: indemnizaţia de asigurare va fi achitată ca o rentă, conform opţiunii clientului şi tarifelor de rentă puse la dispoziţie de asigurător!

Tipul rentei - cu restituire de capital: în cazul în care asiguratul decedează pe durata de plată a rentei, asigurătorul va restitui beneficiarilor desemnaţi, sub forma unei plăţi unice, capitalul iniţial din care se deduce renta achitată până la momentul decesului.

Viaţa poate fi frumoasă şi la pensie.