Credit

Pentru că visurile trebuie împlinite!

CREDIT se adresează solicitanţilor de credite şi giranţilor acestora.

Asigurarea CREDIT cesionată în favoarea instituției creditoare garantează suma rămasă de rambursat în caz de deces al plătitorului. Suma asigurată se plăteşte șiîn caz de invaliditate permanentă din accident.

Avantajele CREDIT:

  • suma asigurată descrește anual, dar valoarea primelor este egalizată, astfel încât efortul de plată să nu fie excesiv în primii ani

  • prime avantajoase care se plătesc doar pentru 60% din durata creditului

  • la deces, diferența dintre suma asigurată și valoarea soldului se achită beneficiarilor asiguratului

Asigură-te și creditul va fi returnat!