Ce faci în caz de accident

 

Atenţie!
Anunță dauna în cel mai scurt timp după producerea accidentului!

In cazul accidentelor din care rezultă și vătămări de persoane, sună imediat la 112 și anunță Salvarea și Poliția! Nu modifica poziția autovehiculelor!

Pot fi soluționate prin procedura de Constatare Amiabilă (CA) accidentele rutiere survenite pe teritoriul României, în urma cărora au rezultat doar pagube materiale și în care au fost implicate doar două vehicule (ambele deținând o asigurare RCA). Procedura este opțională și oferă conducătorilor auto posibilitatea de a iniția procesul de constatare a daunei fără ca documentele să fie întocmite de Poliție. Condiția este ca Formularul de constatare amiabilă să fie completat și semnat de ambii șoferi implicați în accident. Dacă una dintre părți nu este de acord cu semnarea acestui document, constatarea accidentului va putea fi făcută numai de unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul.

Pasul I
Conducătorii celor două vehicule implicate în accident completează împreună un singur formular de Constat Amiabil. Formularul Constat Amiabil are 2 pagini autocopiative cu aceeaşi valoare juridică. Fiecare conducător auto își păstrează câte o pagină. Deși legislația nu specifică în mod expres, termenul maxim în care trebuie să transmiți formularul Constat Amiabil către compania de asigurare este de 24 ore.
Recomandare: după completarea formularului împreună cu celălalt șofer, e bine să faci câte o copie după toate documentele acestuia (asigurare RCA, talon, buletin). Acestea pot fi utile când vei solicita despăgubirea.

Pasul II
Formularul CA completat corect și integral trebuie depus la compania de asigurări care va elibera documentele necesare intrării în reparație a autovehiculului. Depunerea formularului de către oricare dintre cele două părți implicate reprezintă avizare de daună și obligă asigurătorul să efectueze constatarea pagubelor și, apoi, să stabilească vinovăția.
Recomandare: solicită câte o copie conformă cu originalul a exemplarului Constat Amiabil depus la asigurător și păstrează copii după acesta, dar și după toate celelalte documente, adrese, declarații etc.

Pentru procedura completă de avizare a daunei, click aici.

Pentru modelul de completare a formularului de Constatare amiabilă, click aici.

Pentru descărcarea formularului de Constatare amiabilă, click aici.