Casco Top

Riscurile asigurate în varianta Top sunt:
- accidente rutiere
- fenomene naturale
- greutatea stratului de zăpadă
- incendiu și explozie
- avarierea elementelor vitrate
- daune cauzate de animale
- avarii în parcare
- furt și tentativă de furt
- furtul părților componente ale vehiculului
- vandalism